Croeso i’n dosbarth meithrin

Ein nod

Yn y dosbarth meithrin anelwn at annog a meithrin eich plentyn i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu’r sylfaen ar gyfer bywyd yn yr ysgol.

Ychydig am ein dosbarth

Mae ein dosbarth yn amgylchedd hapus, cyfeillgar a chroesawgar ble mae pob plentyn yn cael eu hannog a’u cefnogi i ddatblygu i’w llawn potensial. Mae gennym ardaloedd dysgu ble, trwy’r tasgau, mae’r plant yn gallu darganfod profiadau newydd ac arbrofi â ffyrdd gwahanol o ddysgu.

Mae gennym oll deallusrwydd da o’n dosbarth, gan gynnwys y rheolau sydd angen eu dilyn i’w wneud yn le hapus. Rydym yn defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol, yn canu, rhoi cyfarwyddiadau a defnyddio’r system ‘Helpwr Heddiw.’