Gwybodaeth bwysig

Cliciwch ar y ddolen isod i weld neu lawr lwytho.
Diolch yn fawr.

Prosbectws 2021-22

Gweld / lawr lwytho

Adroddiad Estyn

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar Google a YouTube

Gweld / lawr lwytho

Canllaw ar Apiau a Graddfeydd Oed Gemau

Gweld / lawr lwytho

Fifteen Apps Parents Should Know About

Gweld / lawr lwytho

TikTok

Gweld / lawr lwytho

Bwydlenni

Gweld / lawr lwytho

Prisiau Prydau

Gweld / lawr lwytho

Polisi ADY

Gweld / lawr lwytho

Cynllun Grant Amddifadedd Disgyblion

Gweld / lawr lwytho

Grant Dysgu Professiynol

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar drin nedden

Gweld / lawr lwytho

Adroddiad Llywodraethwyr i Rhieni 2021-22

View / download

Polisi Cwynion

Gweld / lawr lwytho

Dyddiadau Gwyliau 2023-2024

Dyddiadau Gwyliau a HMS 2023-24

Deall symptomau iGAS a'r Dwymyn Goch

Gweld / lawr lwytho

Polisi Diogelu Plant

Gweld / lawr lwytho

Gwybodaeth Grant Hanfodion

Gweld / lawr lwytho