Croeso i’r dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Ein nod

  • Creu amgylchedd dysgu hapus sy’n hwyl i’n galluogi i ddysgu llawer o sgiliau newydd.
  • Gwneud ffrindiau a helpu ein gilydd i ddysgu a thyfu.

Ychydig am ein dosbarth

Mae addysg gorfforol yn cael ei gynnal ar ddyddiau Mercher ac Iau.
Rydym yn hoffi gweithio y tu allan ac ymarfer ein sgiliau mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Rydym yn defnyddio cynllun R.W.I. i helpu gydag adnabod llythrennau ac i ddarllen.

Rydym yn defnyddio Abacus gyda Numicon i’n cefnogi mewn gwaith màths yn y dosbarth.

Yn ogystal â gweithio ar dasgau canolbwyntio, rydym hefyd yn hoffi gweithio’n annibynnol yn y mannau darpariaeth cyffrous, i ymarfer yr holl sgiliau newydd rydym wedi’u dysgu.

Mae ein dosbarth yn le hwyliog, ac rydym oll yn hoffi chwarae ac edrych ar ôl ein gilydd.