Cysylltu ag Ysgol Glan Conwy

Manylion cysylltu

Ffurflen

Ysgol Glan Conwy
Ffordd Top Llan,
Glan Conwy,
Conwy LL28 5ST

swyddfa@glanconwy.conwy.sch.uk

Ffôn

01492 580421

Eich preifatrwydd

Gwelwch ein polisi GDPR yma.

Mae angen meysydd sydd wedi’u marcio gyda *

​Ticiwch i ganiatáu storio eich data yn unol â’r canllawiau a nodwyd yn ein polisi preifatrwydd.

Sut i gael hyd i ni?