Cyfarfod Staff Ysgol Glan Conwy

Diolch am ymweld â’n tudalen staff.

Mrs E Price-Williams Pennaeth ac Athrawes Bl 5 a 6

Mrs J Wright Ysgrifennyddes

Meithrin Miss J Galvin HLTA

Meithrin Mrs A Townsend Cymhorthydd Dosbarth

 

Derbyn a Bl 1 Miss Ch. Hughes, Athrawes

Derbyn a Bl 1 Miss A. Williams Cymhorthydd Dosbarth

Bl  2 Mrs M. Evans, Athrawes

Bl 2 Mrs C Williams Cymhorthydd Dosbarth

 

Bl 4 a 5 Mrs Rh Evans Athrawes

Bl 4 a 5 Miss H Owens Cymhorthydd Dosbarth

Bl 5 a 6 Ms Alwen Jenkins

Aunty Myra, Aunty

Margaret  & Aunty Deb Support Staff