Clwb ar ôl Ysgol

Ein nod

Nod Clwb Ysgol Glan Conwy yw darparu gofal plant hygyrch, o ansawdd y tu allan i’r ysgol sy’n cynnig amrywiaeth o weithgaredd chwarae mewn awyrgylch croesawus. Mae’r clwb ar gyfer plant Ysgol Glan Conwy ac Ysgol Eglwysbach. Mae staff Clwb Ysgol Glan Conwy yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth gyda rhieni / gofalwyr.

Ychydig amdanom ni

Mae’r clwb yn cynnig amgylchedd i gyfarfod anghenion cymdeithasol, corfforol, deallusol, creadigol ac emosiynol plant, gan gydnabod anghenion unigol pob plentyn.

Mae Clwb Ysgol Glan Conwy ar agor Llun - Gwener yn ystod y tymor, 3 p.m. - 5.45 p.m., ac yn darparu ar gyfer plant 3 - 12 oed. Mae cyfle i gynnig clwb gwyliau yn ystod yr haf os bydd digon o blant.

Cysylltwch â Kath Jones ffôn 07985770440 am wybodaeth bellach