Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 a 5

Ein nod

Ein nod yw creu cymdeithas ysgol hapus, ofalgar a chydweithiol, sy’n dathlu dysgu ym mhob gwahanol ffurf.

Helpu i ddatblygu plant medrus a hyderus.

Ychydig am ein dosbarth

Gan fod plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd, rydym yn anelu at eu haddysgu gan ddefnyddio gwahanol arddulliau.

Rydyn yn annog plant i fod yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain trwy gyflwyno heriau ‘ymchwiliol’. Meysydd yw'r rhain ble gall plant ddewis gorffen tasgau’n annibynnol.

Defnyddiwn gynllunio mathemategol Abacus i sicrhau bod pob dim wedi’i gynnwys a’i wahaniaethu yn ôl anghenion wedi’u gwahaniaethu pob plentyn.

Rydym yn rhoi cyfle i blant weithio’n annibynnol, yn ogystal ag mewn parau a grwpiau.

Ar gychwyn pob tymor newydd gofynnir i’r dosbarth beth hoffent ddysgu amdano, yn seiliedig ar ein pwnc, gan roi llais i’r plentyn. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio wrth gynllunio gwersi’r wythnos ddilynol.

Mae plant yn cael cyfle i ddarllen a gorffen tasg ddysgu bob dydd.

Anelwn at fod yn ddosbarth iach gan annog plant i yfed dŵr a chael ffrwyth fel byrbryd yn ogystal â chymryd rhan ym ‘Milltir y dydd’ yn ddyddiol.

Rydym yn edrych ar batrymau sillafu newydd bob wythnos mewn iaith a gorffen gwaith ar sillafu i atgyfnerthu dysgu.

Mae gennym ‘Helpwr Heddiw’ bob dydd pan fo disgyblion yn gallu ymarfer eu Cymraeg.