Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3

Ein nod

  • Darparu dosbarth hapus, cyfeillgar ble gallwn ddysgu llawer o bethau mewn gwahanol ffyrdd oherwydd nad yw pawb yr un fath.
  • Cael hwyl, ond dysgu llawer o sgiliau newydd.
  • I bod yn ddysgwyr annibynnol

       

Ychydig am ein dosbarth

Mae ein dosbarth yn le braf i ddysgu llawer. Mae gennym fannau gwahanol i’n helpu i lunio dysgwyr mwy annibynnol.

Mae gennym ardal chwarae rôl gyffrous i blant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, llythrennedd a rhifedd.

Mae ein gwersi addysg gorfforol ar bnawn Llun a Mercher ac mae angen dillad addysg gorfforol ar y dyddiau hyn.

Mae ‘Helpwr Heddiw’ yn helpu’r holl ddosbarth am y dydd.

Mae’n bwysig i ni ein bod oll yn ffrindiau ac mae gennym amser cylch a storiâu i ddatblygu ein sgiliau cymdeithasol.

Mae gennym lyfr darllen wythnosol sydd yn mynd adref ar ddydd Gwener ac yn dod yn ôl ar ddydd Mercher.